کاخ موزه توپکاپی

نحوه دسترسی:
میدان تکسیم ← فانی کولر ← اسکله کاباتاش ← تراموای T1 ← ایستگاه گلخانه

مسجد ایاصوفیه

نحوه دسترسی:
میدان تکسیم ← فانی کولر ← اسکله کاباتاش ← تراموای T1 ← ایستگاه سلطان احمد

مسجد سلطان احمد

نحوه دسترسی:
میدان تکسیم ← فانی کولر ← اسکله کاباتاش ← تراموای T1 ← ایستگاه سلطان احمد

مینیاتورک پارک

نحوه دسترسی:
تکسیم ← کنار گارانتی بانک ↓↓ ← اتوبوس t36
آدرس دوم : تکسیم ← متروی M2 ← ایستگاه شیشانه ←دلموش برای مینیاتورک

جزیره بیوک آدا

نحوه دسترسی:
میدون تکسیم –> فانی کولر –> اسکله کاباتاش –> 2 دقیقه پیاده روی در جهت حرکت تراموا تا برسید به پمپ بنزین . بعد از پمپ بنزین میتونید بلیط کشتی جزایر رو از باجه ای که اونجاست تهیه کنید .
آخرین جزیره که بزرگترین جزیره هم هست بیوک آداست.

کاخ دلما باغچه

نحوه دسترسی:
میدان تکسیم ← فانی کولر ← اسکله کاباتاش ← 10 دقیقه پیاده روی به سمت بالای اسکله کاباتاش

خیابان نیشان تاشی

نحوه دسترسی:
تکسیم ← متروی M2 ← ایستگاه عثمان بی ← خروجی نیشان تاشی مترو

خیابان عثمان بی

نحوه دسترسی:
تکسیم ← متروی M2 ← ایستگاه عثمان بی

بغداد جادسی (یا خیابان بغداد)

نحوه دسترسی:
1. تکسیم ←دلموشهای بستان چی (کنار ساختمان akm)

2. تکسیم ← متروی M2 ← ایستگاه ینی کاپی ← متروی مارمارای ← ایستگاه آیریلیک چشمه ← متروی M4 ←ایستگاه بستان چی