ثبت برند، طرح و ثبت اختراع در ترکیه

  • انتخاب نام تجاری مناسب با ظرفیت برند شدن
  • انتخاب هویت بصری مناسب شامل طراحی لوگو، انتخاب رنگ‌سازمانی، شعار مناسب، کاراکتر مناسب و …
  • ثبت برند
  • ثبت طرح و اختراع

ثبت‌نام تجاری یا برند، ثبت طرح و ثبت اختراع در ترکیه، به‌صورت کاملاً رسمی و قابل دفاع در مراجع قضایی از دیگر خدمات آس‌تراست می‌باشد.

آس‌تراست صرفاً مجری نیست، معتقدیم شاید خیلی‌ها می‌توانند در ثبت برند به شما خدمات قابل‌قبول ارائه کنند اما انتخاب یک نام تجاری مناسب با اصول برندینگ نیازمند تجربه و علم برندینگ می‌باشد.
آس‌تراست با مشاوره‌ی مناسب قبل از انتخاب نام تجاری در تمامی مراحل همراه شما خواهد بود.
مراحلی از قبیل:
پیشنهاد نام تجاری مناسب و با ظرفیت برند شدن با توجه به کسب و کار
انتخاب هویت بصری مناسب شامل طراحی لوگو، انتخاب رنگ‌سازمانی، شعار مناسب، کاراکتر مناسب و…
ثبت طرح در کشور ترکیه  و ثبت اختراع در ترکیه از دیگر خدمات ماست.
یکی از اقدامات انجام‌شده توسط آس‌تراست، ثبت برخی از طرح‌های فرش ماشینی ایرانی به سفارش تولیدکنندگان ایرانی بوده است، بعبارتی دیگر ثبت طرح فرش در ترکیه.  در واقع با ثبت طرح و نقشه فرش تولیدی خود می‌توانید از کپی کاران محفوظ بمانید.

با توجه به موارد مشاهده شده توصیه می کنیم تمامی طرح فرش های اختصاصی بخصوص طرح های فرش ماشینی طراحان ایرانی حتما در کشورهای  دیگر ثبت شود آس تراست امکان ثبت طرح فرش در ترکیه را برای شما مقدور می سازد.