تأمین مترجم و امور مرتبط با غرفه‌داری

  • تامین مترجم
  • تامین نیروهای غرفه‌دار مسلط به زبان‌های مختلف
  • آموزش اصول غرفه‌داری
  • تجهیز غرفه‌های نمایشگاهی در استانبول و سایر شهرهای ترکیه
  • تأمین نیازهای غرفه گذاران در نمایشگاه‌های تجاری در ترکیه شامل:رزرو و تجهیز غرفه، طراحی و چاپ و نصب تجهیزات، تهیه سایر تجهیزات.

تامین مترجم، نیروهای غرفه‌دار و تجهیز غرفه‌های نمایشگاهی در استانبول و ترکیه
تأمین افراد مسلط به زبان‌های مختلف جهت غرفه‌داری
تأمین نیازهای غرفه گذاران در نمایشگاه‌های تجاری در استانبول و ترکیه

آس‌تراست قادر است نیروهای غرفه‌دار مسلط به زبان‌های مورد نیاز
آس‌تراست به پشتوانه سال‌ها تجربه در زمینه‌های نمایشگاهی، مشاوره و آموزش در این زمینه، به شما در تامین نیروهای مسلط به زبان و امور غرفه‌داری کمک می‌کند.
از دیگر خدمات ما در این بخش می‌توان به تأمین تجهیزات نمایشگاهی اشاره کرد به‌عبارتی دیگر:
تهیه و تجهیز غرفه در استانبول و ترکیه
چاپ و طراحی و بعضاً نصب تجهیزات نمایشگاهی از قبیل استند، پاپ‌آپ، کانتر در نمایشگاه‌های استانبول و ترکیه
رزرو غرفه در نمایشگاه‌های استانبول و ترکیه
مشاوره و آموزش اصول غرفه‌داری در نمایشگاه‌های خارجی به‌ویژه نمایشگاه‌های استانبول و ترکیه