تأمین مترجم و امور مرتبط با غرفه‌داری
برگزاری تورهای نمایشگاهی
ثبت برند، طرح و اختراع در ترکیه
ثبت شرکت در ترکیه

آخرین نمونه کارها