مشاوره بازاریابی و برندینگ

  • سابقه فعالیت از سال 2008 در ایران و ترکیه
  • مشاوره خصوصی بازاریابی و بازارسازی
  • برند سازی
  • برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی

شرکت آس‌تراست فعالیت رسمی خود را در زمینه مشاوره بازاریابی و برندینگ از سال 2008 آغاز کرده؛
مشاوره خصوصی ، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی، بخشی از فعالیت آس‌تراست در ایران و ترکیه است.

چرا به مشاوره بازاریابی و برندینگ نیاز داریم؟
علم بازاریابی به ما کمک می‌کند تا پس از بررسی محصول و خدمات سازمان، بودجه‌ای مناسب و در حد استطاعت تعیین کرده و با انتخاب پیامی مناسب، در زمانی مناسب و با به‌کارگیری ابزاری مناسب، بتوانیم مشتریانی کم دردسر و پرسود پیدا کنیم. همچنین با یاری علم بازاریابی می‌آموزیم که چگونه از مشتریان فعلی بهتر و بیشتر حمایت کنیم.
“ساخت برند” بخش مهمی از کسب و کارهای امروزیست؛ به عبارت دیگر بنگاههای امروزی به دنبال بازاریابی و ایجاد تعامل با مشتریان و در نهایت ایجاد جایگاه ذهنی متفاوت در ذهن مشتری هستند.
برند چیزی فراتر از لوگو و یا یک نام زیباست، برند به کسب و کار هویت و به مشتریان خود شخصیت می‌بخشد؛ قدرت برندینگ را دست کم نگیریم.
ما در واحد مشاوره بازاریابی آس‌تراست به شما کمک می‌کنیم تا بازاریابی و برندینگ شما به‌ درستی شکل بگیرد.